Federacja Patriotyczna

Jeśli chcesz się z nami podzielić ciekawymi informacjami dotyczącymi Bazy Grobów Powstańców Styczniowych – zapraszamy do kontaktu.

ul. Andrzeja Zelwerowicza 16/3, 53‑676 Wrocław

+48 502 022 626

kontakt@powstancystyczniowi.pl

Odwiedź nasze media społecznościowe

Formularz kontaktowy

Wpisz swoje imię
Wpisz swój adres e-mail, żebyśmy mogli się z Tobą skontaktować *
Napisz do nas wiadomość
*Wymagane pole

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail i nr tel. (jeżeli został podany), podanych w powyższym formularzu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE z 4.5.2016 r. L 119, str. 1), w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie. Żądanie usunięcia danych proszę kierować na adres d.rozpedowski@odraniemen.org. Informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Federacja Patriotyczna, z siedzibą przy ul. Aleksandra Zelwerowicza 16/3, 53-676 Wrocław; e-mail: d.rozpedowski@odraniemen.org, tel.: +48 607 440 176.
  1. 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Federacji Patriotycznej jest Pan Dominik Rozpędowski.
  2. 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: d.rozpedowski@odraniemen.org.
  3. 3. Dane osobowe zgłoszone będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie we wskazanym zakresie, na podstawie wyrażonej zgody.
  4. 4. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art 6 ust. 1 lit. Rodo (czyli rozporządzenia PE oraz Rady UE nr 2016/679).
  5. 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. 7. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
  8. 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane
  9. 9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  10. 10. Podanie danych zawartych w zgłoszeniu nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym podjęcie kontaktu przez organizatorów.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344.) na podany adres e-mail na temat dotyczący Bazy Grobów Powstańców Styczniowych. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana w drodze przesłania odpowiedniej informacji na adres: d.rozpedowski@odraniemen.org. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.