Czym jest “Baza Grobów Powstańców Styczniowych”?

Przedmiotem projektu jest stworzenie łatwo dostępnego, internetowego rejestru, który pozwoli zlokalizować groby uczestników Powstania Styczniowego. Działamy w całej Polsce, a także na Litwie, Białorusi i Ukrainie. 

Każde miejsce spoczynku bohatera lub weterana zaznaczamy na mapie dzięki współrzędnym GPS. Ponadto każdy punkt w bazie zawiera zdjęcie oraz posiadane informacje o danym powstańcu, bitwach, potyczkach i wydarzeniach związanych z danym miejscem. Chodzi o to, by każdy w swojej okolicy mógł sprawdzić, gdzie leży weteran lub uczestnik walk z 1863-64 roku oraz jakie wydarzenia powstańcze działy się w okolicy. 

Scalamy, weryfikujemy i uaktualniamy istniejące bazy, przy okazji eliminując z nich błędy. Dzięki gronu historyków, regionalistów oraz lokalnych środowisk dbających o powstańcze mogiły, bazy danych uzupełniamy o nowe informacje i groby dotąd nieujęte w ewidencjach. Każdy z nich zostanie zgłoszony do rejestrów prowadzonych przez zobowiązane do tego instytucje, szczególnie do ewidencji wojewodów w celu objęcia ich opieką państwa polskiego.

Co jest naszym celem?

  • Pojawienie się pierwszej profesjonalnej i zweryfikowanej bazy danych grobów uczestników Powstania Styczniowego i osób wspierających ten zryw
  • Scalenie, weryfikacja i uzupełnienie istniejących ewidencji grobów wojennych oraz grobów weteranów Powstania Styczniowego
  • Zwiększenie dostępu do informacji o osobach poległych w powstaniu oraz jego weteranach i miejscach ich spoczynku
  • Wskazanie grobów w złym stanie technicznym, wymagających szybkiej renowacji
  • Uczczenie obchodów 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

Po co?

Po to, by pamięć trwała, a groby tych, którzy walczyli o wolność, były otoczone opieką, by nie znikały zapomniane. Po to, by każdy mógł odszukać grób przodka lub zrozumieć, pisane mogiłami, dzieje regionu i ojczyzny.  

Chcemy objąć rejestrem nie tylko Polskę, ale wszystkie kraje, gdzie znajdują się mogiły Powstańców 1863 r. Naszym celem jest zestawienie lokalizacji powstańczych mogił, ale na stronie z bazą grobów zamieścimy też informacje o pomnikach, tablicach i innych formach upamiętnienia Powstańców, traktując to, jako wartość dodaną naszych badań.

Dlaczego my?

Jest to ambitny cel, ale potrafimy go zrealizować dzięki potencjałowi wielu środowisk z całego kraju, które połączyły siły tworząc Federację Patriotyczną. 

To nasz pierwszy duży, wspólny projekt. Szukaliśmy takiego działania, które skoncentruje się na tym, co jest ważne dla wszystkich członków Federacji, choć prowadzimy różnorodną działalność. Dokumentowanie losów i opieka nad grobami patriotów, w tym Powstańców Styczniowych, jest istotna w działaniach prowadzonych przez większość podmiotów tworzących Federację Patriotyczną.

Mamy przedstawicieli w każdym regionie Polski. Wśród nich między innymi Stowarzyszenie Odra-Niemen ze wszystkimi oddziałami, Kluby Historyczne im. Armii Krajowej zlokalizowane w całej Polsce, Centrum Polskiej Kultury Odra-Niemen-Dniestr, Fundacja Lex Lupus, Fundacja Nie zapomnij o nas, Grupa Rekonstrukcji Historycznej GRYF z Koszalina, Niezależny Światowy Związek Żołnierzy AK w Krakowie, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół-Świat Pracy” z Tarnowa,  Pilscy Patrioci czy też Fundacja Kochania Poznania. Organizacje te tworzą bardzo pokaźne grono osób, które zajmą się przywracaniem pamięci o Powstańcach Styczniowych

Ufność, że uda nam się zrealizować ten projekt, wzmacnia sieć naszych przyjaciół i współpracowników wśród Polaków mieszkających na kresach dawnej Rzeczypospolitej i wśród Polonii rozsianej po całym świecie.

Chcesz dołączyć?

Napisz do nas, jeśli masz informacje, które pomogą stworzyć nam bazę grobów Powstańców Styczniowych.

kontakt@powstancystyczniowi.pl

Finansowanie projektu

Projekt jest finansowany z funduszy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.