Odnowiliśmy nagrobek powstańca styczniowego w Hubiczach

Jak donosi Centrum Polskiej Kultury Odra-Niemen-Dniestr:

W Hubicach, rejon Drohobycki, obw. Lwowski jest pochowany Michał Dobrzański, weteran wojska polskiego 1863 roku, Przeżywszy 82 lata, zmarł 29.11.1918 roku. Jest on pochowany razem z żoną Katarzyną Zela.

Niestety, mogiła powstańca nie zachowała się, należało ją odbudować, w tym miejscu było tylko ogrodzenie. O tym, że właśnie w tym miejscu był pochowany powstaniec styczniowy dowiedzieliśmy się od miejscowego historyka, który w latach 90-tych znalazł grób i przepisał inskrypcję z tabliczki.

Mogiłę odnowiliśmy razem z grupą nieformalną Historyczny Lwów ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach programu Pomoc Polonii i Polakom za granicą 2022, nadane przez Stowarzyszenie Odra – Niemen

#federacjapatriotyczna#bazagrobowpowstancowstyczniowych#bazagrobow#powstanie1863#powstaniestyczniowe#powstancystyczniowi#kprm#ukraina

Link do artykułu: https://kuriergalicyjski.com/odnowiono-nagrobek-powstanca-styczniowego-w-hubiczach-kolo-boryslawia/?fbclid=IwAR3yC8Aeux5j5ehAqEO3HMm05FC53Y1CzhLGZiFQTTdvIjETTW1487sa130