Polona.pl otwiera kolekcję publikacji o cmentarzach

Źródło: Biblioteka Narodowa

kolekcji zaprezentowano wybór książek poświęconych cmentarzom polskim i osobom, które zostały na nich pochowane. Szczególną uwagę zwrócono na słowniki biograficzne oraz spisy osobowe, a także innego typu publikacje, których istotną część stanowią partie ukazujące dane biograficzne osób pochowanych. Uwzględniono książki dotyczące nekropolii polskich znajdujących się poza Polską w jej dzisiejszych granicach.

Zaprezentowane książki wydano w stuleciach XIX, XX lub XXI. Duża ich część jest niedostępna w otwartym internecie ze względu na prawo autorskie. Poprzez cyfrową wypożyczalnię Academica można z nich korzystać w prawie 4 tysiącach bibliotek w Polsce. Lista bibliotek znajduje się tutaj

Kolekcja powstała we współpracy z Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci. Zachęcamy zainteresowanych do zgłaszania poszukiwanych publikacji, zaś autorów do przekazywania licencji niewyłącznych w celu udostępnienia ich publikacji w otwartym internecie na polona.pl

Źródło:
https://bn.org.pl/aktualnosci/4744-polona.pl-otwiera-kolekcje-publikacji-o-cmentarzach.html?fbclid=IwAR0SSHf3v8tn1nJkWeKwLtp4CovlQfV8Mn34zeEVJaHpAUVlg8v_d6jPtVY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *