Prace nad bazą na Litwie

Puszcza Łabonarska na Litwie, koło miejscowości Antoledzie. ???????????? Nagrobki postawili żołnierze KOP ,,Nowe Święciany” w XX leciu miedzywojennym – ,,Licząca 400 powstańców partia Albertyńskiego starła się w lasach łabonarskich (powiat święciański) z kolumną podpułkownika Półtorackiego (3 roty piechoty, sotnia kozaków gwardii). Dogodna pozycja wzdłuż rzeczki pozwoliła Polakom zniwelować przewagę i odnieść sukces. Rosjanie stracili 25 zabitych i 50 rannych, podczas gdy straty polskie wyniosły 10 poległych, 5 rannych i 8 wziętych do niewoli.”

Żródło informacji: Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski

#federacjapatriotyczna#bazagrobowpowstancowstyczniowych#bazagrobow#powstanie1863#powstaniestyczniowe#powstancystyczniowi#kprm#litwa

Jeden komentarz

  1. To wydarzenie stanowiło ważny moment w historii walk o niepodległość Polski i Litwy. Walka ta była jednym z wielu epizodów walki Polaków i Litwinów przeciwko rosyjskiej okupacji, która trwała przez wiele dziesięcioleci. Puszcza Łabonarska była jednym z wielu miejsc, gdzie Polacy i Litwini prowadzili partyzancką walkę z rosyjskimi władzami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *