Województwo Warmińsko-Mazurskie

Według literatury historycznej dotyczącej lat 1863-1864, m.in. autorstwa prof. Janusza Jasińskiego, prowadzącego badania naukowe nad dziejami Warmii, Mazur, Prus Wschodnich oraz Pomorza w XIX w., insurekcja swoim zasięgiem nie objęła Warmii i Mazur. Tereny te znajdowały się wówczas w zaborze pruskim.

Informacje, które otrzymaliśmy z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie:

Według literatury historycznej dotyczącej lat 1863-1864, m.in. autorstwa prof. Janusza Jasińskiego, prowadzącego badania naukowe nad dziejami Warmii, Mazur, Prus Wschodnich oraz Pomorza w XIX w., insurekcja swoim zasięgiem nie objęła Warmii i Mazur.

Tereny te znajdowały się wówczas w zaborze pruskim. Przez nasz region przechodził natomiast główny kanał zaopatrzeniowy dla powstańców, m.in. broń i żywność, a mieszkańcy udzielali uciekinierom schronienia.

Na podstawie rozeznania, bowiem urząd wojewódzki w Olsztynie nie prowadzi ewidencji tych grobów, na terenie Warmii i Mazur zachowały się tylko trzy groby Powstańców Styczniowych:

Klon, gm. Rozogi

Na cmentarzu rzymskokatolickim znajduje się mogiła weterana powstania 1863 r. Jakuba Palszewskiego, który po upadku powstania w 1864 r. uciekał przed represjonowaniem i schronił się we wsi Klon, wśród ludności mazurskiej. Po śmierci w 1938 r. został pochowany w północnej części cmentarza pomiędzy innymi grobami.

Stare Dłutowo, gm. Lidzbark Welski

Na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła – pomnik powstańca Lucjana Edwarda Brochockiego, dowódcy kompanii strzelców. Ciężko raniony w bitwie pod Chromakowem 9 sierpnia 1863 r., zmarł z ran w Dłutowie i tu został pochowany.

Nowe Miasto Lubawskie

Na cmentarzu parafialnym znajduje się mogiła weterana powstania porucznika Franciszka Klonowskiego, więźnia Cytadeli i zesłańca na Sybir, który dostał się do niewoli rosyjskiej, a potem zbiegł w drodze na zesłanie. Klonowski zmarł 10 października 1924 r. i został pochowany w rodzinnym Nowym Mieście Lubawskim. Grób por. Franciszka Klonowskiego, uczestnika Powstania Styczniowego i wojny polsko-bolszewickiej, jest ujęty w ewidencji prowadzonej przez Instytut Pamięci Narodowej.

#federacjapatriotyczna#bazagrobowpowstancowstyczniowych#bazagrobow#powstanie1863#powstaniestyczniowe#powstancystyczniowi#kprm # #warmia#mazury#warminskomazurskie

2 komentarze

 1. Witam reprezentuję szSzkołę Posstawową w Waśniewie Grabowie, gm Janowiec Kościelny wój warmińsko-mazurskie. Przez nasząvgminę przebiega dawna granica polsko -pruska, która obowiązywała do 1945. Częś Gminy Janowiec Kościelny należała do powiatu mławskiego. Prawdopodobnie przy jednej z figurek na dkrzyżowaniu dróg w Nowej Wsi Wielkiej są pochowani powstańcy styczniowi. Prawdopodobnie przez wiele lat „mogiłą” zajmowały się kobiety, dbając o to miejsce. Pieliy, sadziły kwiaty… Dziś o tym jakby zapomniano…
  Nie mamy jak potwierdzić tej informacji.
  Pan Jan Domański z Nidzicy pytał i szkał wiadomości dot tego zdarzenia okolicznych mieszkańców.
  Byłoby zasadne aby ktoś wdparł nasze działania…
  Dopóki resztki wspomnień jeszcze pozostały. Zwracam się do Państwa o pomoc w tej sprawie.

  • Dziękujemy za wiadomość. Przekażemy informację koordynatorowi regionu i odezwiemy się do Pani w tej sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *